Bruska bezhrotá (centerless), BRACEK - typ: CSMC 5-100_1500

Bruska bezhrotá (centerless), BRACEK - typ: CSMC 5-100_1500

Tato speciální pásová bezhrotá bruska se dá velmi dobře použít tam, kde je třeba rychle a šetrně odebrat z obvodu tyče nebo trubky minimální množství materiálu. Má však výkon a tuhost i pro velký úběr. 

Jde například o odebrání 0,01mm z průměru pístní tyče (odstranění škrábanců a odjehlení). Průměr součástí může být 5 - 100mm. 

 

 

Tento stroj má to nejjednodušší nastavení na konkrétní průměr broušeného materiálu bez nářadí - počítačem. Nastavit stroj na požadovaný průměr broušení a obrousit díl, lze už od cca 1minuty celkového času.

 1. Na dotykovém display otevřete předvolený program.
 2. Do programu zadáte požadovaný průměr broušené součásti (například průměr 50mm) a potvrdíte.
 3. Otočný knoflík Manuál/Automat přepnete z režimu manual do režimu automat.
 4. Stisknete tlačítko Start broušení. Dojde k nastavení všech čtyř os na požadovaný průměr (50mm), rozběhne se brusný pás, podávací kladka a zapne se i odsavač. Součást položíte na podávací dráhu a posunutím vpravo vložíte součást mezi brusný pás který (běží rychlostí kterou jste dříve nastavili v tomto programu) a podávací kladku.
 5. Nyní již dochází k broušení - podávací kladka rotuje broušenou součástí kolem její osy a posouvá součást vpravo přičemž brusný pás brousí tuto součást.
 6. Po obroušení součásti vypnete stroj stisknutím tlačítka Stop broušení.

 

Parametry stroje:

 • Broušený průměr.............................................................................................................................................. 5-100mm.
 • Maximální délka opracovávané součásti.............................................................................................................1500mm.
 • Rozměry brusného pásu.........................................................................................................šířka75mm, délka 2000mm.
 • Kontaktní kladka brusného pásu má průměr ........................................................................................................200mm.
 • Rychlost pásu v metrech za sekundu je plynule regulovaná v rozmezí...................................................... 15 - 30m/sec.
 • Rychlost podávací kladky o průměru 125mm nastavuje program automaticky dle zadaného průměru broušení - obsluha může tuto rychlost v případě potřeby upravit.
 • Nastavování všech čtyř os na zadaný průměr součásti je prováděno  servomotory.
 • Stroj má PLC řízení Mitsubishi.
 • Barevný display je o velikosti 10".
 • Broušení je pouze za sucha - chlazení kapalinou nemá opodstatnění.
 • Ke stroji se dá dodat jako opce odsavač s cyklonem, papírovým filtrem, pneumatickým oklepem a velikostí  filtrace 0,03 -velmi tichý díky rozměrnému tlumiči hluku. Součástí odsavače je 4m dlouhá hadice s hubící - (vysavač pro úklid stroje a okolí stroje). Ale na tomto pracovišti není prakticky co uklízet - dostačuje po tomto stroji uklidit cca1xtýdně. 
 • Lze dodat v jiné jazykové mutaci.

 

Práce na centerlessu má tato svá omezení:

 • Je třeba se vždy důkladně zamyslet než na stroji budeme brousit jakoukoli součást, i když je ta prakticky téměř stejná se součástí kterou jsme již dříve bezpečně obrousili! Nepatrný rozdíl v designu součásti může způsobit úraz, nebo pouze poškození stroje.
 • Lze brousit pouze rotační, rovné součásti kulatinu a trubky.
 • Lze brousit pouze tyto materiály: oceli, mosaz, bronz, wolfram. Nelze brousit jiné materiály: dřevo, plast a slitiny hliníku.
 • Broušené trubky a součásti nesmí být podélně rozříznuté, nebo mít na obvodu prvky jako na drážky či jiné otvory  nebo výstupky- došlo by k zaseknutí součásti při rotaci.
 • Nelze brousit vačky a excentry.
 • Nelze brousit součást o délce menší než její jeden průměr.
 • U součásti jež má více jak 1 průměr lze brousit pouze a jenom ten největší průměr a to pouze za předpokladu, že osa takovéto součásti při položení na pracovní stůl bute rovnoběžná se stolem - jinými slovy: osa této součásti se nenaklopí.
 
 

Pohled na pracoviště stroje s odsavačem. 

Odsavače vyrábíme velmi Tiché s tlumičem hluku a ve dvou výkonových provedeních s čistotou filtrace 0,03. Velikost výstupních částic z odsavače lze snížit přidáním  ještě dalšího filtru s čistotou filtrace HEPA na výstupu z odsavače.

 
 

                                                                                                                                           Konstrukce stroje:

 • Robustní základ stroje je z rozměrného, obrobeného  jeklového profilu. 
 • Přesnost stroje jako celku zajišťuje tuhá konstrukce, sestavaná z obráběných dílů.
 • Veškeré pohyblivé části stroje jsou vedeny lineárním vedením a jejich pozicování zajišťují kuličkové šrouby s přímým náhonem ze serva přes spojku na šroub.
 • Odměřování je nepřímé z enkodérů na servech. Při kompaktnosti konstrukce stroje by přímé odměřování nemělo žádný přínos - pouze vyšší cenu.
 • S tepelnou stabilitou není problém ani v prostředí s nestálou teplotou - problém je vyřešen v konstrukci stroje.
 • Napnutí pásu je pneumatickým válcem a síla napnutí pásu se řídí regulátorem tlaku vzduchu .
 • Mazání všech skupin je trvalou náplňí (životnost stroje je minimálně 10 roků a více, s přimazáváním se nepočítá). 

 

Obchodní podmínky a záruka:

 • Na stroj poskytujeme záruku 2 roky.
 • Na stroj poskytujeme servis.
 • Ke stroji dodáváme veškeré náhradní díly.
 • Ze záruky jsou vyjmuty rychle opotřebitelné díly - opěrka materiálu je spotřební součást a její životnost může být dle vytížení, typu broušených součástí a drsnosti povrchu broušených součástí třeba jen 1měsíc.   Dále je to podávací kladka, kladka brusného pásu, napínací kladka pásu, ložisko vřetene, drážkovaný řemen vřetene. Tyto však mají celkem dlouhou životnost - odhadem cca 1-5roků (dle vytížení stroje).
 • Stroj jsme schopeni dodat do cca 3 měsíců.