Ozařovač krve

Ozařovač krve

Přístroj vyrobený dle dokumentace zákazníka 

Materiál převážně nerez, dodávka strojní části. Technologicky obtížně vyrobitelné, bylo obtížné stanovit technologické postupy výroby, bylo nutné navrhnout a vyrobit několik přípravků.

FOTOGALERIE