Linka pro zpracování profilů

Linka pro zpracování profilů

Linka pro zpracování profilů - Nařeže profil na jednotlivé díly a následně svaří sestavu rámu.           Výrobní takt 1kusu svařence rámu je 30sec.

Linka AUTOMATICKY bez zásahu obsluhy nařeže, svaří profily z materiálu ocel, hliník a jiných kovů to platí i pro nekovy které je možné spojit například lepením či šroubovávím (plasty či dřevo). 
 
Popis práce linky: Na vstupní zásobník se položí jakýkoli profil-ručně nebo strojně. Na výstupu z linky je výstupní zásobník pro výrobky.  
 
Můžete objednat linku na jakoukoli sestavu svařence, z jakéhokoli profilu.