Obalový soubor

Obalový soubor

slouží pro převoz nebezpečného materiálu.
Zadání:
Převoz zařízení o hmotnosti 6000kg, rozměry transportovaného zařízení:  výška 1400mm a půdorys o průměru 1200mm.
Obal musí odolat:  pádu z výšky 9M, následně teplotě 600 C po dobu 20 minut a i po té, musí být zachována těsnost obalu. Dvouplášťová konstrukce bedny i víka  z plechů o síle 6, 8, 15mm, jaklových profilů. Ve vnitřním prostoru je na dně speciální paleta pro ukotvení zařízení při převozu, která slouží i jako vozík pro dopravu převáženého zařízení k obalovému souboru.
Dále je transportované zařízení proti pohybu uvnitř obalového souboru zajištěno pomocí několika dřevěných trámů.

Pádová zkouška byla provedena výpočtem, tepelná odolnost je zajištěna dvěma plášti a tepelnou izolací, těsnost byla provedena tlakovou zkouškou.

Hmotnost obalu: 2000kg